Politikamız

Politikamız

 • Değişen dünya koşulları, bilimsel-teknolojik gelişmeler ve toplumsal gereksinimler çerçevesinde, meslek etiğini koruyarak sürekli iyileştirme ve sürekli gelişimi sağlamak,
 • Entegre Yönetim Sisteminden ödün vermeden,  belirlenen şartlara uygun olarak, çevreye ve kamu haklarına saygılı olarak zamanında, kaliteli ve güvenilir hizmet gerçekleştirmek,
 • Müşterilerin mevcut ve gelecek taleplerini belirleyerek müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Hizmetlerimizin sırasında ekolojik dengeyi korumak ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer insanların can ve mal güvenliğini korumak için gerekli her türlü önlemi almak
 • Kalite, çevre ve iş güvenliği konularında sürekli geliştirme ve iyileştirme sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre sağlığı konularında ulusal, bölgesel ve ilgili tarafların yönetmeliklerine uymak,
 • Çevreye ve kamu haklarına saygılı olarak faaliyetlerimizin çevresel etkilerini, kirlenmeyi ve kaza risklerini önlemek,
 • İç ve dış paydaşlarımızla bir bütün olarak faaliyetleri verimli sürdürmek,
 • Firma çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını en kısa sürede ve en verimli şekilde karşılayarak, çalışanların bilgi ve beceri seviyelerini yükselterek, çalışan motivasyonunu arttırmak ve bu suretle firma içi çalışan memnuniyetini sürekli kılmak,
 • Gelişen teknolojiyi takip ederek çalışma ortamı sürekli iyileştirilmesi sayesinde işyerindeki üretkenliği ve verimi artırmak,
 • Hizmetlerimizin her aşamasında çevresel faktörleri belirleyerek, kontrol altına almak ve çevreye olan etkileri en az seviyeye indirmek,
 • Etkin atık yönetim sürecinin sağlanması ile atık miktarlarını  minimize etmek,
 • Enerji ve hammadde tüketiminde takibi sağlayarak, doğal kaynakları  etkin kullanmak,
 • İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasa ve mevzuatlara uyarak işin gerektirdiği güvenlik önlemlerini almak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamak için eğitimlerle desteklemek,
 • İş sağlığı ve gıda güvenliği risklerini yok ederek ya da minimum seviyeye indirerek çalışan performansının iyileştirilmesini sağlamak,
 • Sadece iş ve çevre güvenliğini korumakla kalmayıp, geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katılmak, bu amaçla projeler oluşturmak ve/veya oluşturulan projeleri desteklemek,
 • Entegre yönetim sistemi şartlarına sürekli uymayı taahhüt ediyoruz.