Ticari Sistemlerde Maksimum Enerji Verimi

Ticari sistemlerde kaçınılmaz olarak, bir dizideki modüller farklı maksimum güç noktalarına (MPP'ler) sahip olduğundan modül düzeyinde uyuşmazlık oluşur. Farklı sebeplerden meydana gelen uyuşmazlık tüm dizinin enerji verimini düşürürGELENEKSEL EVİRİCİ

Dizi başına MPPT - tüm modüller kendi MPP'leri ne olursa olsun aynı akımda çalışırlar
Zayıf modüller dizideki tüm modüllerin performansını düşürür veya baypas edilir
Modül uyuşmazlığı nedeniyle güç kayıpları

DC OPTİMİZASYONLU EVİRİCİ ÇÖZÜMÜ

Modül başına MPPT - modül başına ayarlanan akım & gerilim
Her modülden ayrı ayrı üretilen ve takip edilen maksimum güç
FV sistemden %2 ile %10 arasında daha fazla enerji

SolarEdge DC optimizasyonlu evirici çözümü, modül uyumsuzluğu nedeniyle ortaya çıkan güç kayıplarını azaltarak her modülde maksimum güç üretilmesini sağlar. SolarEdge ile güçlü modüller, zayıf modüllerden etkilenmez.

Ticari sistemlerdeki güç uyuşmazlığı örnekleri

Üretim Toleransı Uyuşmazlığı

Modül üreticisinden garantili çıkış gücü büyük ölçüde farklılık gösterebilir. %3'lük bir sapma ~%2 enerji kaybı için yeterlidir.

Kirlenme, Gölgelenme ve Yapraklar

Kirden, kuş dışkılarından veya kardan dolayı modülün kirlenmesi, modül ve diziler arasında uyuşmazlığa neden olur.

Saha kurulumu boyunca herhangi bir engel söz konusu olmasa da, sistem ömrü boyunca, büyüyen bir ağaç veya dikilen bir bina düzensiz gölgelenmeye neden olabilir.Düzensiz Modül Yaşlanması

20 yıl içinde modül performansı %2 'ye varan düşüş yaşayabilir, ancak, her modül farklı bir hızda yaşlanarak yaşlanma uyuşmazlığına neden olur.