- Ticari Sistemlerde Maksimum Enerji Verimi

- Ticari Sistemlerde Maksimum Enerji Verimi

Ticari sistemlerde kaçınılmaz olarak, bir dizideki modüller farklı maksimum güç noktalarına (MPP'ler) sahip olduğundan modül düzeyinde uyuşmazlık oluşur. Farklı sebeplerden meydana gelen uyuşmazlık tüm dizinin enerji verimini düşürür.

GELENEKSEL EVİRİCİ

 • Dizi başına MPPT - tüm modüller kendi MPP'leri ne olursa olsun aynı akımda çalışırlar.
 • Zayıf modüller dizideki tüm modüllerin performansını düşürür veya baypas edilir.
 • Modül uyuşmazlığı nedeniyle güç kayıpları.

DC OPTİMİZASYONLU EVİRİCİ ÇÖZÜMÜ

 • Modül başına MPPT - modül başına ayarlanan akım & gerilim
 • Her modülden ayrı ayrı üretilen ve takip edilen maksimum güç
 • FV sistemden %2 ile %10 arasında daha fazla enerji

SolarEdge DC optimizasyonlu evirici çözümü, modül uyumsuzluğu nedeniyle ortaya çıkan güç kayıplarını azaltarak her modülde maksimum güç üretilmesini sağlar. SolarEdge ile güçlü modüller, zayıf modüllerden etkilenmez.

Ticari sistemlerdeki güç uyuşmazlığı örnekleri 

Üretim Toleransı Uyuşmazlığı 

Modül üreticisinden garantili çıkış gücü büyük ölçüde farklılık gösterebilir. %3'lük bir sapma ~%2 enerji kaybı için yeterlidir.

Kirlenme, Gölgelenme ve Yapraklar 

Kirden, kuş dışkılarından veya kardan dolayı modülün kirlenmesi, modül ve diziler arasında uyuşmazlığa neden olur.

Saha kurulumu boyunca herhangi bir engel söz konusu olmasa da, sistem ömrü boyunca, büyüyen bir ağaç veya dikilen bir bina düzensiz gölgelenmeye neden olabilir.

 • Dizi başına MPPT - tüm modüller kendi MPP'leri ne olursa olsun aynı akımda çalışırlar
 • Zayıf modüller dizideki tüm modüllerin performansını düşürür veya baypas edilir
 • Modül uyuşmazlığı nedeniyle güç kayıpları
 • Modül başına MPPT - modül başına ayarlanan akım ve gerilim
 • Her modülden ayrı ayrı üretilen ve takip edilen maksimum güç
 • FV sistemden %2 ile %10 arasında daha fazla enerji

SolarEdge DC optimizasyonlu evirici çözümü, modül uyumsuzluğu nedeniyle ortaya çıkan güç kayıplarını azaltarak her modülde maksimum güç üretilmesini sağlar. SolarEdge ile güçlü modüller, zayıf modüllerden etkilenmez.

Ticari Sistemlerdeki Güç Uyuşmazlığı Örnekleri

Üretim Toleransı Uyuşmazlığı

Modül üreticisinden garantili çıkış gücü büyük ölçüde farklılık gösterebilir. %3'lük bir sapma ~%2 enerji kaybı için yeterlidir.

Kirlenme, Gölgelenme ve Yapraklar

Kirden, kuş dışkılarından veya kardan dolayı modülün kirlenmesi, modül ve diziler arasında uyuşmazlığa neden olur.
Saha kurulumu boyunca herhangi bir engel söz konusu olmasa da, sistem ömrü boyunca, büyüyen bir ağaç veya dikilen bir bina düzensiz gölgelenmeye neden olabilir.