Göktekin Enerji olarak, çağın tüm teknolojik imkanlarından yararlanarak gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının ülke genelinde yaygınlaştırılmasını amaçlarken; mevcut teknolojinin üzerine çıkılacak AR-GE çalışmalarımız sonucunda elde edeceğimiz yeni teknolojilerin piyasaya entegrasyonunu sağlamayı da vizyon edinmiş bulunmaktayız.