Göktekin Enerji olarak, çağın tüm teknolojik imkanlarından yararlanarak gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının ülke genelinde yaygınlaştırılması amaçlanırken; mevcut teknolojinin üzerine çıkılacak AR-GE çalışmalarımız sonuncunda elde edeceğimiz yeni teknolojilerin piyasaya entegrasyonunu sağlamayı da vizyon edinmiş bulunmaktayız.