Her şeyden önce, yaptığımız tüm işlerin; Türkiye’mize ve Dünyamıza fayda sağlamasını amaçlamaktayız.

Özellikle mevcut cari açığımızın %70 ini, dışa bağımlı olduğumuz Enerji ithalatı oluştururken, kurduğumuz her bir kW'lık güneş enerjisinin, dışarıya olan enerji bağımlılığımızın 1kW daha azaltılacağının farkındayız.

Solar sistemleri yaygınlaştırmak sadece Megawatt’lık arazi kurulumları ile mümkün olmadığı için, elektriğin tüketildiği yerde üretilmesi (ÖZTÜKETİM) bilincini halkımıza yaymayı amaçlıyoruz.

Bunun ile yetinmeyerek, ürettiğimiz elektriğin kalite ve miktarını düşürmeden, mevcut enerji kaynaklarını daha verimli kullanarak, tüketimlerdeki verimsizlikleri gidermek adına Enerji Verimliliği Danışmanlığı (EVD) yaparak toplumu bilinçlendiriyoruz.

Ülkelerin gelişmişlik seviyelerini alınan patent sayıları, yapılan Ar-Ge çalışmaları ve yayınlanan makaleleri ile ölçüldüğünün farkındayız. Bu nedenle yürüttüğümüz ve danışmanlığını yaptığımız AR-GE faaliyetleri ile sadece sanayimizdeki eksikliklere çözüm üretmekle kalmayıp, ülkemizin patent sayısına katkıda bulunuyoruz.

Göktekin Enerji olarak, çağın tüm teknolojik imkanlarından yararlanarak gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının ülke genelinde yaygınlaştırılması amaçlanırken; mevcut teknolojinin üzerine çıkılacak AR-GE çalışmalarımız sonucunda elde edeceğimiz yeni teknolojilerin piyasaya entegrasyonunu sağlamayı da vizyon edinmiş bulunmaktayız.