5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği; binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketiminin sınıflandırması amacı ile yürürlüğe konulmuş yasal çerçevedir.


Kısaca basit bir şekilde tanımlamak gerekirse klimalar veya elektronik cihazlarda bulunan enerji performans sınıflandırmaları bundan sonra binalar için de geçerli olacaktır. Bu sınıflandırmalar A harfinden başlayıp G’ye kadar devam eder. A sınıfı en verimli binaları temsil ederken G sınıfı en verimsiz binayı belirtmektedir.
 

Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ( EKB ) denilmektedir. Göktekin Enerji, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Enerji Kimliği Belgesi düzenlemek için yetkilendirilmiş mühendislik firmasıdır.

Aşağıdaki görsele tıklayarak sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
 

 
Yetki Belgesi