AR-GE PROJE GELİŞTİRME ADIMLARI
* SWOT Analizi
* Pazar Araştırması
* Araştırma Ekibi Kurulması
* Teknoloji Araştırması
* Literatür Araştırması
* Patent Araştırması
* Kaynak Araştırması
* Standart Araştırması

AR-GE PROJESİ HAZIRLAMA VE DESTEK FAALİYETLERİ
* Proje Belirleme
* Proje Hibe ve Kredi Kaynakları Araştırması
* Proje Planının Oluşturulması, Proje Ekibinin Kurulması
* Proje Zaman ve Kaynak Planlaması
* Proje Dosyasının Oluşturulması
* Proje Başvurusunun Yapılması
* Proje Sunumu ve Savunmaya Hazırlık
* Proje Değerlendirme ve Sözleşme Sürecinin Yönetilmesi

AR-GE PROJESİ YÜRÜTME VE İZLEME FAALİYETLERİ
* Proje Yürütme İzleme ve Raporlama
* Aylık İlerleme Raporlarının Oluşturulması
* İş Paketleri İlerleme Raporlarının Oluşturulması
* Dönem Raporlarının Oluşturulması
* Mali Raporların Oluşturulması
* Mali Raporların Denetlenme Sürecine Danışmanlık
* Dönem Raporu Sunumları ve İzleyici
* Denetlemesine Hazırlık
* Proje Sonuç Raporu Hazırlanması