Değerlerimiz

Değerlerimiz

Biz enerjisini güneşten alan ve bu enerjiyi hayatın her alanına yansıtarak temiz ve sürdürülebilir bir dünya için çalışan bir şirketiz. Var gücümüzle ülkemize ve dünyaya fayda sağlamak önceliğimiz.

Kurduğumuz her bir kW’lık güneş enerjisinin, dışa olan enerji bağımlılığımızı azaltacağının farkındayız. Bu yüzden elektriğin tüketildiği yerde üretilmesi bilincini toplum her kesimine yaymak görevimiz.

Ürettiğimiz elektriğin kalite ve miktarının düşmemesi, mevcut enerji kaynaklarını daha verimli kullanarak tüketimlerdeki verimsizlikleri giderilmesi için Enerji Verimliliği Danışmanlığı (EVD) vererek toplumu bilinçlendiriyoruz.