Enerji Verimliliği Kanunu Kanun No: 5627 Yayımlanma Tarihi: 02.05.2007

Enerji Verimliliği kanunu; enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygulanacak usûl ve esasları kapsar.

Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik önlemlerin uygulanması ile özellik veya görünümleri kabul edilemez derecede değişecek olan sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen, ibadet yeri olarak kullanılan, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan, yılın dört ayından daha az kullanılan, toplam kullanım alanı elli metrekarenin altında olan binalar, koruma altındaki bina veya anıtlar, tarımsal binalar ve atölyeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.

 • Endüstiyel İşletmeler
  • Enerji Tüketimi (Yıllık) >= 50.000 TEP
   • Enerji Yönetim Birimi / Kalite Yönetim Birimi
   • 1 Enerji Yöneticisi (Mühendis)
   • 1 Makina Mühendisi
   • 1 Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi
  • Enerji Tüketimi (Yıllık) >= 1.000 TEP
   • 1 Enerji Yöneticisi (Mühendis)
 • Organize Sanayi Bölgeleri
  • Enerji Yönetim Birimi
   • 1 Enerji Yöneticisi
   • 2 Teknik Eleman
 • Kamu Binaları
  • Toplam İnşaat Alanı > 10.000 metrekare veya Enerji Tüketimi >= 250 TEP
   • 1 Enerji Yöneticisi
 • Ticari Binalar &Hizmet Binaları
  • Toplam İnşaat Alanı > 20.000 metrekare veya Enerji Tüketimi >= 500 TEP
   • 1 Enerji Yöneticisi
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununca, Endüstriyel işletmeler ve enerji yöneticisi çalıştırmakla yükümlü olan bina sahipleri ve/veya yönetimleri ile kamu kesiminde enerji yöneticisi çalıştırmakla yükümlü kurum ve kuruluşlar ; tüketim bilgilerini ve kendi tespitlerini içeren raporları her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadırlar.