Her bir proje için etüt çalışma bedeli yapılacak ölçümlere, kullanılacak cihazlara vb değişkenlere bağlı olarak; önfizibilite çalışmalarının neticesinde belirlenmektedir.
 • Yapılacak Enerji verimliliği etüt çalışmalarının uygulanması durumunda, kuruluşta enerji tüketimi %10–40 arasında azaltılabilir.
 • Otel, hastane, okul, üniversite ve alışveriş merkezleri gibi ticari binalar için yapılacak enerji etüdü neticesinde, talebe göre hazırlanacak verimlilik artırıcı projelerle %30’a varan enerji tasarrufu sağlanabilir.
 • Konutlarınızda yaptıracağınız enerji etütleri ve enerji verimliliği uygulamaları ile enerji faturalarınızı azaltarak hem ev ekonominize katkıda bulunur hem de yaşadığımız dünyanın daha yeşil olmasını sağlayabilirsiniz.
KOSGEB tarafından sağlanan Enerji verimliliği etüt ve danışmanlık desteği kapsamında;
İşletmelerin, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD)’nden, enerji verimliliğine yönelik alacakları etüt ve danışmanlık hizmetlerine KOSGEB’in belirlediği kriterler doğrultusunda 50.000 TL ‘ye kadar destek verilir.

“Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin(VAP) uygulanmasına yönelik destekler verilmektedir.

 • Destek müracaatları her yıl Ocak Ayında yapılmaktadır.
 • Her bir işletme bir seferde en fazla 5 VAP projesi sunabilmektedir.
 • Projelerin geri ödeme süreleri 5 yıl ve altı olmalıdır.
 • Her bir proje için en fazla 1.000.000 TL (KDV Hariç) olan VAP’lar en fazla %30 oranında desteklenir.
Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler VAP desteklerinden yararlanmak için başvuruda bulunabilirler.
 • VAP dosyasının ölçümlerinin yapılması,
 • Fizibilite çalışmasının hazırlanması,
 • Tesis tarafından gönderilen tüm belgelerin VAP dosyasına işlenmesi,
 • Tesise YEGM’ye teslim etmeleri için dosyanın nihai halinin gönderilmesi,
 • Başvuru kabulunden sonra YEGM tarafından gerçekleştirilen mevcut durumun tespiti toplantısına katılarak ölçümleri tekrarlaması,
 • Proje hibeye hak kazandıktan sonra tasarrufun tespiti için YEGM ziyaretine katılması.