Solar enerji sistemlerinin ortalama amortisman süresi değişmekle birlikte yaklaşık olarak 4-6 yıldır.
Sigorta şirketleriyle yapılacak anlaşma karşılığında proje kurulu gücünün garanti altına alınması mümkündür.
Solar enerji sistemleri ve santralleri müdahaleye gerek duymadan, gün ışığında kesintisiz olarak çalışırlar. Büyük boyutta olanlar( Solar Enerji Santralleri) dışında herhangi bir bakım gerektirmeden çalışırlar.
YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.
Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne veya Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı 10 Milyon TL’yi aşmayan ve Tebliğle belirlenen yatırım konuları için tercihe bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki Kalkınma Ajansları veya Sanayi Odalarına (yerel birimler)
  • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,
  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
  • Dernekler ve vakıflar,
  • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri
Güneş enerjisinden kendi ihtiyacınızı karşılamanın yanı sıra fazlasını şebekeye vermek sureti ile Tedaş'a satarak gelir elde edebilirsiniz. Gelir durumunu hesaplamak için üretilen günlük, aylık enerji ile tüketilen enerji miktarlarını bilmek durumundayız. Devlet şu anda kw başına 0,13 dolardan alım yapmakta ister kendi giderlerinizi karşılamak isterse ticari olarak üretilen elektrik devlete satılabilir. Türkiye'nin günlük güneşlenme süresi 6,7 saat olup bazı bölgelerde 8,5 saate kadar çıkıyor. Sizler hesaplamalarınızı ortalama olarak 6,5 saat üzerinden yapınız. Toplam maliyeti / aylık gelire bölerseniz kendini 48 ile 60 ayda amortisman etiğini görürsünüz. Sistem kurulu güç* ışınlama* 30 gün* 0,13 dolarda aylık gelir bulunur.