• Solar sistemler diğer enerji sistemlerine kıyas ile en az bakım onarım gerektiren enerji sistemler olmasına rağmen periyodik bakım onarım faaliyetlerine ihtiyaç duymaktadır.
  • Bakım faaliyetlerinin en önemli aşaması panellerin üzerindeki tozlanmanın temizlenmesidir. Çünkü solar panellerin üzerindeki tozlanma güneş ışınlarının soğurulmasını kısmen engeller, dolayısı ile performansını düşür.
  • Onarım faaliyetleri kapsamında, panellerin belirli aralıklar ile UV(ultraviyole) ışınları ile röntgenleri çekilerek herhangi bir çatlak, temassızlık veya kırık olup olmadığını tespit edilerek, sistem performansı muhtemel kayıplar engellenir.
Maksimum performansı korumak için, coğrafi ve iklim şartlarına bağlı olarak , her 6 ay ile 12 ay arasında bakım onarımın yapılması tavsiye edilmektedir.

Başlıca:

  •  -Panellerin temizlemesi
  •  -Kablo tesisatlarının kontrolü
  •  -İnverterların verimlilik ölçümleri
  •  -Monitoring sisteminin test ve kalibrasyonu
  •  -Elektrik panolarının kontrolleri
  •  -Panellerin ultraviyole ışınları ile kontrollerinin gerçekleştirilmesi

olmak üzere tüm sistem bileşenlerinin gözden geçirilip test edilmesidir.

Solar sistemlerin bakım onarım faaliyetleri,sistem büyüklüğü ile orantılı olarak değişmek ile beraber, diğer elektrik üreten sistemlere nazaran en düşük maliyetli olanıdır.
Solar sistemlerin bakım onarım faaliyetlerini kısmi gerçekleştiren otomasyon sistemleri mevcuttur. Şirketimiz tarafın bu alanda Ar-Ge faaliyetleri yürütülmektedir.
Solar sistemlerin verililiği düzenli bakım onarım ile direk ilişkilidir. Bakım onarım faaliyetleri gerçekleştirilmeyen sistemlerde sistem optimizasyonunda zamanla sorunlar ortaya çıkarken, bakım onarımını aksatmayan sistemler maksimum performanslarını muhafaza ederler.
Solar sistemlerde bakım onarım faaliyetleri sistem performansını doğrudan etkilediği gibi sistem ömrünü de etkilemektedir. Zamanında yapılmayan bakım onarım faaliyetleri, sistem ömürlerini kısaltmaktadır.
Bakım onarım faaliyetleri, sistem kurulumu gerçekleştirin firmalardan alınmalıdır. Sistem kurulumunu gerçekleştiren firmalar sistem dinamiklerine ve tasarım bilgilerine olan hakimiyetleri
Solar Monitoring ile solar sistemlerin verilerine, yerinde ölçüm ve test yapmaya gerek kalmaksızın, anlık erişim sağlanabilmektedir ve anlık raporlama yapabilmektedir.