Haberler

Türkiye Elektrik Enerjisi Üretim İstatistikleri: Nisan 2020

İSTANBUL (Enerji) – Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD), 2020 Yılı Nisan ayı sonu itibariyle elektrik enerjisi ile ilgili verileri değerlendirdi.

2020 Yılı Nisan ayı sonu itibariyle Ülkemizin Birincil Kaynaklara göre Elektrik Enerjisi Üretimi:

Birincil kaynaklara göre elektrik enerjisi üretimi 2019 ve 2020 Nisan sonu verileri kıyaslandığında yüzdelik sıralamanın değişmediği görülüyor. Fakat üretim yüzdelerine baktığımızda:

>> İthal kömür, doğal gaz ve linyit gibi fosil kaynaklı üretimlerin yüzdelerinin azaldığı;

>> Hidrolik ve yenilenebilir kaynaklardan üretim yüzdelerinin arttığı sonucuna varılıyor.

Bu resim için alternatif metin açıklaması yok

2020 Yılı Nisan ayı sonu itibariyle Ülkemizin Birincil Kaynaklara göre Elektrik Enerjisi Üretimi Kurulu Gücü:

Birincil kaynaklara göre elektrik enerjisi üretimi kurulu gücü verileri incelendiğinde ilk üç sırada hidrolik, doğal gaz ve linyit yer alıyor.

2020 yılı nisan ayı sonu toplam elektrik enerjisi üretimi:
96.760 GWh

2020 yılı nisan ayı sonu toplam elektrik enerjisi kurulu güç:
91.380 MW

Bu resim için alternatif metin açıklaması yok

Kurulu güç verileri yüzdelik olarak incelendiğinde ve 2019 verileri ile kıyaslandığında verilerdeki değişimin çok az olduğu görülüyor. Ayrıca kurulu güçlerin 2020 Nisan sonu kaynak bazında ilk beş sıralaması şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Hidrolik (31,27), doğal gaz (28,09), yenilenebilir (17,88) (jeotermal, rüzgar, güneş ve atık ve çöp), linyit (11,06) ve ithal kömür (9,82).

Bu resim için alternatif metin açıklaması yok

Güneş Enerjisinin 2020 Yılı Nisan ayı sonu itibariyle Üretilen Toplam Elektrik Enerjisi içindeki payı %3,03 oldu.

Güneş Enerjisinin 2020 Yılı Nisan ayı sonu itibariyle Kurulu Gücü Toplam Elektrik Enerjisi içindeki payı %6,69 oldu.

Bu resim için alternatif metin açıklaması yok

Güneş Enerjisinin 2019 yılı itibariyle Üretilen Toplam Elektrik Enerjisi içindeki payı aylara göre şu şekilde gerçekleşti:

Güneş Enerjisinin Üretilen Toplam Elektrik Enerjisi içindeki payını 219 ve 2020 yılı nisan aylarına göre kıyasladığımızda 3,48 GWh’ten 4,48 GWh’e yükseldiği görülüyor.

Bu resim için alternatif metin açıklaması yok

 

04.05.2020