Haberler

Lisanslı kurulu güç 85 bin megavata yükseldi.

Türkiye’nin lisanslı elektrik üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artışla 24 milyon 343 bin 224 megavatsaate yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin “Elektrik Piyasası Sektör Raporu”na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 29,4’ü barajlı hidroelektrik, yüzde 22,3’ü ithal kömür, yüzde 20’si doğal gaz, yüzde 12,3’ü linyit santrallerince yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, asfaltit, taş kömürü, fuel-oil ve güneş izledi.

Böylece toplam lisanslı elektrik üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,9 artarak 24 milyon 343 bin 224 megavatsaate çıktı.

Abone sayısı arttı

Elektrikte abone sayısı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 45 milyon 157 bin 428’e ulaştı.

Bu dönemde ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 0,9, aydınlatma tüketicilerinin sayısı yüzde 4,2 azalırken, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 19,9, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,7, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı ise yüzde 3,2 arttı.

Faturalanan tüketim miktarı yüzde 7,6 arttı

Şubatta faturalanan elektrik tüketim miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artışla 18 milyon 997 bin 714 megavatsaat oldu.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 42,5’i sanayi, yüzde 27,6’sı ticarethane ve yüzde 27,4’ü mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Kalan tüketimin yüzde 2,4’ünün aydınlatma ve yüzde 0,1’inin tarımsal sulama kaynaklı olduğu görüldü.

Türkiye’nin lisanslı elektrik kurulu gücü bu dönemde yüzde 1,9 artarak 85 bin 36 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 30,5’i doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,3’ü barajlı hidroelektrik, yüzde 11,9’u da linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin kalanı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler arasında paylaşıldı.

Referans: Solarist

28.04.2020