Haberler

Göktekin Enerji, İtalya’da GES, Romanya’da RES inşa ediyor

Kaynak: Dünya Gazetesi

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirke-ti arasındaki Göktekin Enerji, yenilene-bilir enerji sektöründeki yatırımlarını yurt dışına taşıdı. Faaliyetlerine başladığı günden bu yana kurduğu güneş, rüzgâr ve biokütle santrallerinde top-lam 350 MW güce ulaşan Adana merkezli şirket, İtalya’da GES, Romanya’da RES santrali kuruyor. Göktekin, ilk yurt dışı yatırımları olacak bu tesislerin ardından, farklı ülkelerde yeni tesisler kurmaya ve yenilenebilir enerji dışındaki sektörlere de adım atmaya hazırlanıyor.

Göktekin Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Göktekin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde açıklanan 2017-2019 döneminde en hızlı büyüyen 100 şirket ara-sına girdiklerini, büyüme hedeflerinin bundan sonra da devam edeceğini söyledi. 2015 yılında kurulan ve uygulama faaliyetlerine 2017’de başlayan Göktekin’in, tamamı güneş enerjisi üretiminden sağlanan cirosunun 2017’de 18, 2018’de 66, 2019’da ise 252 milyon lira olarak gerçekleştiğini açıklayan Abdullah Göktekin, “Daha sonra artış devam etti, 2020’de 600 milyon, bu yıl ise 1.2 milyar lira oldu. Büyümenin temelinde doğru zamanda doğru sektörde başlamamızın etkisi çok büyük. Çalışmaları-mız bütün dünyanın yenilenebilir enerjiye yöneldiği ve karbon ayak izini kont-rol altına almaya çalıştığı bir döneme denk geldi. Ayrıca kuvvetli bir öz sermaye ile bu işe girmek de sağlıklı bir şekil-de büyümemizin önünü açmıştır” dedi.

Yurtiçinde güneş enerjisi sektörün-deki gelişmeleri yakından takip etmelerinin ve sık değişen mevzuata uygun yapılanmalarının önemine dikkat çeken Göktekin, “Çünkü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK yaptığı düzenlemelerle her seferinde farklı bir alanı teşvik ediyor ve bize fırsatlar sunuyor. Biz de bu gelişimlerden en iyi şe-kilde nasıl faydalanabiliriz diye düşünüp, esnek organizasyon yapımızı yeni durum ve fırsatlara göre düzenleyip bugünkü durumumuza geldik” diye konuştu.

“Dünya çapındaki markaların distribütörüyüz”

Güneş enerjisi santralleri (GES) ile başladıkları çalışmalarına 2020’de rüzgâr enerjisi santrallerini (RES) eklediklerini aktaran Göktekin, “Güneş enerji-sinin ana ekipmanları olan pv panel ve eviricilerde Türkiye distribütörlüklerimiz var. Panelde HT ve Hanwha, eviricilerde ise SolarEdge ve Huawei’nin distribütörüyüz. Dünyaca kabul görmüş kaliteli ve büyük ölçekli ürünlerin distribütörlüklerin de etkisiyle ticari satış ciromuzu geliştirdik” bilgisini verdi.  2021’de rüzgâr, güneş ve biokütle alanında yeni adımlar attıklarını, bunların sonuçlarının 2022 cirosuna yan-sıyacağını ifade eden Göktekin, “Güneşte başka alternatifler geliştiriyoruz. Gelişen mevzuatla beraber iş yapma ka-nallarımız da gelişiyor. Bunların başın-da ‘5.1.h’ olarak bilinen yeni düzenle-meler var. Önceden GES tesisini kendi çatına ya da yanındaki parsele kurabiliyordun, bunun dışında mevzuat öz tüketime müsaade etmiyordu. Son çıkan yönetmelikle aynı dağıtım bölgesin-de olmak kaydı ile tüketiminizi, başka bir noktadaki üretim ile mahsuplaşabiliyorsunuz. Mesela, Toroslar Enerjisa dağıtım bölgelerinden Mersin’deki bir fabrika, yine Toroslar Enerjisa bölgesinde, örneğin Osmaniye’de tarıma uygun olmayan bir arazi bulup güneş enerjisi santrali kurarsa, Mersin’de-ki fabrikasındaki tüketimini Osmani-ye’deki üretiminden mahsup edebiliyor” ifadesini kullandı. 

Yurtiçinde şu anda Adana merkez dışında İstanbul, Ankara ve İzmir bölge müdürlükleri ile tüm Türkiye’de faali-yet gösterdiklerini söyleyen Göktekin, yurt dışında attıkları yeni adımlar hak-kında ise şu bilgileri verdi:

“Yurt dışında ilk projelerimizi İtalya ve Romanya’da yapıyoruz. İtalya’da bir güneş enerjisi projesi geliştiriyoruz. Bu tesis 70 MW gücünde olacak ve 4 MW’lik kısmı kuruluma hazır durumda bir arazi tipi GES projesi. 2022 yılın son çeyreğinde inşaata başlayıp, 2023 yılın-da tamamlamayı hedefliyoruz. Romanya’da ise bir RES projesi geliştirmek üzereyiz, imzalar atıldı, 2022’nin son çeyreğinde inşaata hazır hale geleceğini öngörüyoruz.  Bu RES 400 MW gücü-ne sahip olacak. Genel olarak ise yurtdışında çeşitli ülkeleri kapsayan GES ve RES’lerden oluşan toplamda 1.5 GW’lık bir pipeline oluşturduk. Ne kadarını gerçekleştireceğimiz net olmamakla birlikte, çalışmalarımız hızla devam ediyor. 2024 yılında yurtdışı yenilene-bilir Enerji hacmimizin 1.000 MW’ın üzerine çıkmasını hedefliyoruz.”

Yeni yatırımlar kapsamında biokütle enerjisi (BES) alanında, daha önce geliştirilerek YEKDEM’e satış hakkı kazanmış ama tamamının kurulumu yapılmayan 16 MW’lık bir şirketin hisselerini satın almak üzere olduklarını açıklayan Abdullah Göktekin, “Orta Anadolu bölgesindeki bu tesisin hammaddesi orman atığı ile tarımsal atık olacak ve 2022 yılı içerisinde üretime geçirmeyi hedefliyoruz” dedi. 

Son dönemde madencilik alanında da yatırım yaptıklarını ve çok sayıda maden arama ruhsatları aldıklarını kaydeden Göktekin, ayrıca tarım ve su ürünleri sektörlerindeki bazı planları için fizibilite çalışmaları gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

2017’den bu yana 200 MW kurulu güce ulaştı

Kadrosunda 100’e yakın mühendis çalışan, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 650 kişiye istihdam sağlayan Göktekin Enerji 2021’de 50 megavatlık çatı GES tesisi tamamladı ve halen 57 MW’lık devam eden 34 adet projesi mevcut. Şirket, kuruluşundan bugüne ise Güneş enerjisinde toplam 200 MW’lık bir kurulu güce ulaştı. Yatırımcı kimliği de olan şirket, Adilcevaz’da kurduğu 24 MW’lık güneş enerjisi tesisi olan Gülbahar Enerji’nin yakın zaman önce satışını gerçekleştirdi. Şirket yatırımcı kimliğiyle 7.7 MW’ı Kurulu olan, toplam 80 MW gücündeki RES projelerine de devam ediyor.

 

05.01.2022