Haberler

2020 GES Tesislerinin Proje Onay ve Kabul Bedelleri

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 31097 sayılı Resmi Gazete’de 6 Şubat 2020 tarihinde yapılan toplantı ile alınan 9166 numaralı kurul kararını yayımladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/02/2020 tarihli toplantısında;

  • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında 10 kW üstü Lisanssız güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılacak proje onay ve kabul işlemleri hakkında 2020 yılı için ekte yer alan bedellerin belirlenmesine,
  • Söz konusu bedellerden elde edilen gelirlerin tamamının gelir farkı düzeltme bileşeni kapsamında dikkate alınmasına,
  • Elektrik dağıtım şirketleri tarafından ilgili başvuru sahiplerine tahakkuk ettirilen bedellerin Elektrik Dağıtım Şirketleri Düzenleyici Hesap Planında 602 Diğer Gelirler hesabında ayrı bir alt başlıkta kayıt edilmesine,

karar verilmiştir.

2020 yılında uygulanacak güneş enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretim tesislerinin proje onay ve kabul bedelleri

Tablo 1: Lisanssız Üretim Yönetmeliği (LÜY) Kapsamında GES Tesislerinin Proje Onay Bedelleri

LİSANSSIZ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ (LÜY) KAPSAMINDA GES TESİSLERİNİN PROJE ONAY BEDELİ BEDEL TL (KDV hariç)
10 kWe-100 kWe (100 kWe dahil) LÜY Kapsamında Ges Üretim Tesislerinin Elektrik Proje Onayı 278,0
100 kWe-300 kWe (300 kWe dahil) LÜY Kapsamında Ges Üretim Tesislerinin Elektrik Proje Onayı 1.058,0
300 kWe-500 kWe (500 kWe dahil) LÜY Kapsamında Ges Üretim Tesislerinin Elektrik Proje Onayı 2.263,5
500 kWe-700 kWe (700 kWe dahil) LÜY Kapsamında Ges Üretim Tesislerinin Elektrik Proje Onayı 3.733,0
700 kWe-1000 kWe (1000 kWe dahil) LÜY Kapsamında Ges Üretim Tesislerinin Elektrik Proje Onayı 5.147,5
1 MWe üzeri LÜY Kapsamında Ges Üretim Tesislerinin Beher MWe İçin Elektrik Proje Onayı;
LÜY kapsamındaki 1 MWe üzeri GES üretim tesislerinde beher MWe için 700 kWe-1000 kWe indisindeki hizmet bedelinin %50’si oranında ilave proje onayı hizmet bedeli alınır.
2.574,0

 

Tablo 2: Lisanssız Üretim Yönetmeliği (LÜY) Kapsamında GES Tesislerinin Kabul Bedelleri

LİSANSSIZ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ (LÜY) KAPSAMINDA GES TESİSLERİNİN KABUL BEDELİ BEDEL TL (KDV hariç)
10 kWe-100 kWe (100 kWe dahil) LÜY Kapsamında Ges Üretim Tesislerinin Kabul Bedeli 529,0
100 kWe-300 kWe (300 kWe dahil) LÜY Kapsamında Ges Üretim Tesislerinin Kabul Bedeli 1.528,5
300 kWe-500 kWe (500 kWe dahil) LÜY Kapsamında Ges Üretim Tesislerinin Kabul Bedeli 2.309,5
500 kWe-700 kWe (700 kWe dahil) LÜY Kapsamında Ges Üretim Tesislerinin Kabul Bedeli 4.089,5
700 kWe-1000 kWe (1000 kWe dahil) LÜY Kapsamında Ges Üretim Tesislerinin Kabul Bedeli 5.202,5
1 MWe üzeri LÜY Kapsamında Ges Üretim Tesislerinin Beher MWe İçin Kabul Bedeli;
LÜY kapsamındaki 1 MWe üzeri GES üretim tesislerinde beher MWe için 700 kWe-1000 kWe indisindeki hizmet bedelinin %50’si oranında ilave kabul bedeli alınır.
2.601,5

 

İlgili kurul kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

 

12.02.2020